Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Bölüm Kurulu

 Bölüm Kurulu

Adı-Soyadı Görevi 
Prof. Dr. Ali Riza MOTORCU

Bölüm Başkanı 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr. Ergün EKİCİ

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Halil Murat ENGİNSOY