Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Misyon & Vizyon

Misyon
 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; kendini sürekli geliştiren, bağımsız karar verebilen, akademik ve disiplinler arası çalışmaya yatkın, özgüveni yüksek, etik ve ahlak sahibi, yetkin, başarılı, üretim ve hizmet sektörü için bilgi ve teknoloji üreten mühendisler yetiştirmek amacıyla endüstri mühendisliği eğitimini öğrencilere aktarmak ve bu alanda bilimsel ve akademik çalışmalar yaparak üretilen bilgiyi mesleğe katkı sağlar hale getirmektir.
 
Vizyon
 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü; farklı bilim alanlarında uzmanlaşmış, yetkin ve deneyimli akademik kadrosuyla, eğitim, öğretim ve araştırmada uluslararası düzeyde, kalite ve verimliliğinin sürekli olarak geliştirilmesinde ise bölgesel ve ulusal düzeyde etkin rol üstlenerek ürettiği bilgi ve teknolojiyi üretim ve hizmet sektörüne sunan bir bölüm olmayı hedeflemektedir.