Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Bölüm ekinlikleri

Endsütri Mühendisliği Böülümümüzün henüz öğrencisi bulunmadığından ve eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmadığından dolayı öğrencilerimizle gerçekleştirebileceğimiz "Bölüm Etkinlikleri" bulunmamaktadır.