Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Kalite Yönetimi Komisyonu ve Faaliyetleri

Kalite Güvencesi Komisyon Üyeleri                                                                                  

Prof. Dr. Ali Rıza MOTORCU

Doç. Dr. Ergün EKİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Halil Murat ENGİNSOY

Ekler

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Dış Paydaş Toplantısı.pdf
Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı 2022.pdf