Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Mezunlarımız

Endsütri Mühendisliği Böülümümüzün henüz mezun öğrencisi bulunmadığından bu alanda bir faliyet gerçekleştirilememiştir.