Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Program Çıktıları ve Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans Program Çıktıları 

Ekler

Lisans Program Çıktıları.pdf