Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği

Akademik Personel

resim174346


Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali Riza MOTORCU
(armotorcucomu.edu.tr)
 

resim984313

 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Ergün EKİCİ
(ergunekicicomu.edu.tr)

 

resim984313

 

Doç.Dr. Abdulkadir ATALAN              

(abdulkadir.atalancomu.edu.tr)

                                   

                                                                 

 

Dr. Öğretim Üyesi Halil Murat ENGİNSOY                 

(hm.enginsoycomu.edu.tr)